ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ห้องเรียนออนไลน์ google_meet นารีนุกูล
โดย Admin User - อาทิตย์, 9 กันยายน 2018, 10:44AM
 

meeting_room narinukum

                        ห้องเรียนออนไลน์ google_meet นารีนุกูล


 

ประเภทของรายวิชา

ห้องเรียนพิเศษ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษา พลศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปศึกษา

แนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Independent Study

ยังไม่จัดกลุ่ม

IS (12)

กลุ่มผู้บริหาร

โปรแกรมนานาชาติ